Burnout Prevention - Life Up

Burnout Prevention

rozvojový program (využiteľný aj a nielen pre lídrov) so zámerom pochopiť spúšťače a príčiny vyhorenia. Tento program má tiež cieľ obohatiť ľudí v téme porozumenia významu rovnováhy v živote ako základnej prevencie voči vyhoreniu. Program oslovuje predovšetkým tému nástrojov prevencie, možností a motivácie pre udržanie zdravej kvality života. Následne je cieľom tiež rozoznať signály, kedy je vyhorenie v živote rizikom.

Keď:

 • cítite, že sa vo vašom preplnenom svete výkonu, nárokov a cieľov deje niečo „nezdravé“ a potrebujete si urobiť životnú inventúru
 • sa potrebujete zastaviť a preventovať hroziaci „syndróm vyhorenia“
 • hľadáte pre seba cestu, ako udržať rovnováhu medzi náročnými pracovnými situáciami a súkromím
 • máte burn out prežité a potrebujete aj do budúcna popracovať na prevencii podobných situácií

Inšpirujeme ľudí v nasledovných témach: 

 1. Syndróm vyhorenia ako znak nerovnováhy v živote
 2. Strachy, očakávania, príčiny záťaže, nezdravé rozhodnutia
 3. Sila vnútorných zdrojov a „nezdrojov“ – psycho­somatika ako ukazovateľ a spúšťač
 4. Pohodlnosť alebo proaktivita ako životný prístup
 5. Pasce vysokých cieľov a nárokov doby 
 6. Oblasti životnej rovnováhy – rozdielne priority a činnosti u rozdielnych osobností
 7. Musieť, môcť a chcieť – ktorý spúšťač má aký potenciál na čerpanie energie

 • inšpiráciu účastníkov v téme rozoznávania a pochopenia príčin syndrómu vyhorenia
 • porozumenie rozdielnych druhov signálov vyhorenia
 • podporu pochopenia významu rovnováhy oblastí a energií v živote
 • inšpiráciu v prevencii pred syndrómom vyhorenia

Ďaľšie kurzy

Facilitation Skills

rozvojovo – zručnostný program pre lídrov, ktorí sa potrebujú posilniť v téme vedenia skupinových stretnutí,...

Facilitation Skills

Leading Change

rozvojový program zameraný na zvládanie a riadenie zmeny. V programe sa účastníci dozvedia nielen krivku...

Leading Change

Critical Thinking

rozvojový program zameraný na posilnenie kritického myslenia ako nevyhnutnej zručnosti súčasnej doby informačnej zahltenosti, potreby...

Critical Thinking

Lumina Development

táto rozvojová aktivita je o využití rozvojovo – diagnostického nástroja LUMINA, ktorý môže mať rôzny...

Lumina Development

Outplacement, Replacement

líderský, rozvojový program zameraný na podporu lídrov, HR a personalistov v téme procesov, príprav, rozhovorov...

Outplacement, Replacement

Strategic Thinking

líderský rozvojový program zameraný na rozvoj a podporu strategického myslenia pre manažérov. Program má za...

Strategic Thinking

Lead with less Power, more Impact

rozvojový program (využiteľný aj a nielen pre lídrov) zameraný na pochopenie a používanie moci ako...

Lead with less Power, more Impact

Emotion Management

rozvojový líderský program zameraný na rozvoj a podporu emočnej inteligencie. V tomto programe pochopia manažéri...

Emotion Management

Development Tools

rozvojový program s cieľom posilniť lídrov v téme efektívneho využívania rozvojových nástrojov ako sú koučing,...

Development Tools

New Leader

líderský rozvojový program zameraný na začínajúcich manažérov, ktorí sú vo svojej pozícii krátko alebo do...

New Leader

Najčastejšie otázky

Na to prídeme spolu. Veľa sa pýtame, zisťujeme potreby účastníkov, zadávateľa a prihliadame vo veľkej miere aj na charakter firemnej kultúry. Zisťujeme tiež spoločne, ako je v súlade obsahovo - metodický rozsah programu s tým, čo má ľuďom rozvojový program dať. Kde vznikla potreba rozvoja. Následne sa potom bavíme o možných úpravách, aby sme našli zhodu medzi Vašimi očakávaniami a našimi možnosťami.

Zo skúsenosti vieme, že je niekoľko možností riešenia tejto situácie. Tá najjednoduchšia je vytvoriť inú úroveň náročnosti programu, čiže aj rozdielne zamerané programy pre jednotlivé skupiny, čo je samozrejme otázka nákladov. My to vieme a rešpektujeme tému nákladov, ak to nie je možné. Ak je to možné, je to najlepšia a najefektívnejšia cesta pre účastníkov. Tie ďalšie možnosti sú skôr v príležitosti postaviť inak metodiku dňa. Nastaviť adresne cvičenia alebo aj cielene nechať v skupinách spolupracovať seniornejších ľudí s juniornými so zámerom výmeny skúseností. O tejto situácii však musia všetci účastníci vedieť, aby to bolo aj pre tých skúsenejších fér.

Toto je celkom bežné. Klienta osloví téma a chce zrealizovať rozvojový program s určitým efektom a preto potrebuje niektorú časť programu v rozsahu ponuky upraviť. Samozrejme je to možné a vieme časti programu spoločne upraviť. Diskutujeme o tom a hľadáme najlepšie možné riešenie pre zadávateľa a hlavne účastníkov.

Rozvojové tréningy by mali byť v čo najväčšej miere dobrovoľné. Dokonca, ak niekto skutočne nechce absolvovať rozvojový program a nemá chuť sa rozvíjať diskutujeme aj o verzii, či to nie je potom zbytočná investícia zadávateľa a čo to vlastne signalizuje? Máme však 2 jednoduché, overené pomôcky. „Introcall", kde program predstavujeme alebo mailové motivačné oslovenie účastníkov pred programom. Tam sa dozvedia, čo rozvojový program obsahuje a ako môže byť pre nich užitočný. My účastníkom naše programy predstavujeme ako investíciu zamestnávateľa do ich rozvoja a tá je trvalá. Máme však skúsenosť, že po mailových osloveniach, prípadných online intro stretnutiach je nastavenie ľudí úplne iné.

Áno. V oboch prípadoch diskutujeme s klientom o prispôsobení metodiky programu. Po Covide sme prešli znova cca v 80% na osobnú realizáciu. Veľmi radi však využívame online prvky v niektorých častiach programov, hlavne, ak obsahujú "Follow Up" prvky. Niektoré online nástroje nám tiež obohacujú dynamiku a možnosti rozvojových programov aj pri fyzickej realizácii.

Life Up: Vzdelávanie, ktoré inšpiruje

Rozvíjame váš potenciál pre rast v práci aj živote

Spojte sa s nami. Spýtajte sa, čo chcete. My odpovieme, čo vieme.